مقالات

صفحه اصلی/مقالات

مقاله شش سیگما|شش سیگما| مقاله بهینه سازی| مقاله |

By |2020-05-11T13:45:54+04:30می 11th, 2020|مقالات|

مقاله شش سیگمامقاله روش کیفیتی شش سیگما برای تقویت بهینه سازی در طراحی الکترومغناطیسی ، عدم قطعیت در متغیرهای طراحی اجتناب ناپذیر است. بنابراین علاوه بر پیگیری بهینه نظری تابع هدف ، ارزیابی اطمینان راه حل بهینه نیز مهم است. روش های مختلفی برای مقابله با بهینه سازی قوی مانند بهینه سازی موارد بدترین [...]

کتاب گوگل چگونه کار می کند| دانلود کتاب گوگل چگونه کار می کند |

By |2020-03-01T17:54:49+03:30مارس 1st, 2020|مقالات|

در کتاب گوگل چگونه کار می کند ،توجه به بينش فناوري گاهي ساده است. مانند كاري كه اُ ايكس اُ كرده و ابـزارموجود آشپزخانه را راحت تر و ارگونو ميتر، بازسازي نموده است. ولـي در ديگـرموارد بسيار دشوار است و به اين دليل،  كمتر شـركتي آن را پايـه راهبـرد خـودقرار مي دهد. بيش تر [...]

دوره QA MASTER

آموزش تضمین کیفیت

دوره مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

دوره QA MASTER

آموزش تضمین کیفیت

دوره مدیریت استراتژیک STRATEGIC MAN

مدیریت استراتژیک

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان