کتاب مهندسی صنایع

یک همراهی و همیاری در زمینه کتاب

بیایید با هم فرهنگ کتاب خوانی را افزایش دهیم تا انسانهای بهتری داشته باشیم برای جامعه بهتر.

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

ویژگی های کتاب های اهدایی:

کتاب ها حتی المقدور مرتبط با مهندسی صنایع ، مدیریت ، کسب و کار ، روانشناسی ، بهبود شغلی و فردی باشد.

کتاب ها از لحاظ ظاهری سالم و صحیح باشد.

از هر عنوان کتاب تنها 1 جلد را در کتابخانه میپذیریم تا بتوانیم تعداد بیشتری عنوان کتاب را به صورت رایگان در دسترس علاقه مندان قرار بدهیم.

برای اهدای کتاب و اخذ اعتبار خود با شماره تلفن های خانه صنایع تماس حاصل فرمایید.

02166483912

02166483721