پاسخ سوال های آمار کنکور 96 ارشد مهندسی صنایع

پاسخ سوال ها توسط آقای مهندس سهراب شمس مینایی تهیه و ارائه گردیده است.