امیر مهدی اعتباری

موسس خانه مهندسی صنایع و مدیر عامل گروه مهندسین مشاور نور

سرممیز بین المللی سیستم های مدیریت کیفیت
کارشناس مهندسی صنایع
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
مدرس:
دوره های تضمین و کنترل کیفیت
دوره های حوزه پروژه
دوره های حوزه مدیریت

معصومه حسنی

مدیر عامل خانه مهندسی صنایع

کارشناس مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سسیستم های کلان
مدرس:
دوره های تضمین کیفیت
دوره های حوزه HSE

نورالله بسیم

مدرس خانه مهندسی صنایع

کارشناس مهندسی صنایع
کرشناس ارشد مدیریت صنعتی
مدرس:
دوره های حوزه تولید و موجودی
دوره های حوزه کنترل کیفیت و ابزارها ( APQP – PPAP -MINITAB -SPC- …)

سید علیرضا بطحایی

مدرس خانه مهندسی صنایع

کارشناس مهندسی صنایع
کارشناس ارشد مهندسی صنایع
دانشجوی دکترای مهندسی صنایع

مدرس:

دوره های حوزه مدیریت پروژه ( MSP و PRIMAVERA)

مهندس سهراب مینایی

سهراب مینایی

مدرس خانه مهندسی صنایع

کارشناس مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین

مدرس:
دوره های تضمین کیفیت
دوره های احراز صلاحیت آزمایشگاه ISO17025
دوره های مدیریت فرایند کسب و کار