امیر مهدی اعتباری
امیر مهدی اعتباریموسس خانه مهندسی صنایع و مدیر عامل گروه مهندسین مشاور نور
سرممیز بین المللی سیستم های مدیریت کیفیت
کارشناس مهندسی صنایع
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
مدرس:
دوره های تضمین و کنترل کیفیت
دوره های حوزه پروژه
دوره های حوزه مدیریت
معصومه حسنی
معصومه حسنیمدیر عامل خانه مهندسی صنایع
کارشناس مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سسیستم های کلان
مدرس:
دوره های تضمین کیفیت
دوره های حوزه HSE
نورالله بسیم
نورالله بسیممدرس خانه مهندسی صنایع
کارشناس مهندسی صنایع
کرشناس ارشد مدیریت صنعتی
مدرس:
دوره های حوزه تولید و موجودی
دوره های حوزه کنترل کیفیت و ابزارها ( APQP – PPAP -MINITAB -SPC- …)
سید علیرضا بطحایی
سید علیرضا بطحاییمدرس خانه مهندسی صنایع
کارشناس مهندسی صنایع
کارشناس ارشد مهندسی صنایع
دانشجوی دکترای مهندسی صنایع
مدرس:
دوره های مدیریت فرآیند کسب و کار BPM
دوره های حوزه مدیریت پروژه ( MSP و PRIMAVERA)