رشته مدیریت نوآوری و فناوری در مقطع کارشناسی ارشد دارای 32 واحد درسی است که 12 واحد آن را دروس اجباری، 12 واحد دروس اختیاری و 8 واحد آن را پایان نامه و سمینار تشکیل می دهند.

 

دروس جبرانی:

واحد نام درس
3 اصول حسابداری و هزینه‌یابی
3 روش‌های تولید 2
3 کنترل پروژه

 

دروس اجباری:

واحد نام درس
3 مبانی مدیریت فناوری
3 مدیریت نوآوری و خلاقیت
3 توسعه دوره آموزشیات و فرایندهای جدید
3 استراتژی تولید و خدمات

 

دروس اختیاری:

واحد نام درس
3 ارزیابی، پیش‌بینی و انتقال فناوری
3 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
3 فنون و فناوری نوین تولید
3 مدیریت دانش
3 برنامه‌ریزی استراتژیک برای مدیران