آموزش ISO9001

* ویدئو قابل دانلود
* همراه مدارک نمونه
* امکان اخذ گواهینامه معتبر بین المللی

آموزش مجازی ISO9001:2015

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

سبد خرید

دوره جامع تربیت مدیر تضمین کیفیت

دوره آموزش تربیت مدیر تضمین کیفیت

مدیر تضمین کیفیت باید یکی از 3 مدیر تاثیر گذار و با اختیار سازمانی باشد که در آن کار میکند.

جزئیات این دوره

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان

نرم افزارهای عمومی

//نرم افزارهای عمومی
نرم افزارهای عمومی ۱۳۹۵-۱۱-۲۰ ۰۷:۱۳:۴۲ +۰۰:۰۰

اموزش نرم افزار اکسس

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-01/SW

اعلام می گردد 

 ۱۶

 اعلام می گردد

دارد

اعلام می گردد 

مقدماتی

 *

اموزش نرم افزار اکسل

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-02/SW

اعلام می گردد 

 ۱۶

اعلام می گردد 

دارد

اعلام می گردد 

مقدماتی 

اموزش نرم افزار شبیه سازی ARENA

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-03/SW

اعلام می گردد

 ۱۶

اعلام می گردد 

دارد

 اعلام می گردد

 مقدماتی

 *

 *

 *

 *

اموزش نرم افزار شبیه سازی ED

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-03/SW

 اعلام می گردد

 ۱۶

اعلام می گردد 

دارد

اعلام می گردد 

 مقدماتی

اموزش نرم افزار MATLAB

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-05/SW

 اعلام می گردد

۱۶ 

 اعلام می گردد

دارد

 اعلام می گردد

پیشرفته 

 *

 *

 *

 *