نرم افزارهای عمومی

//نرم افزارهای عمومی
نرم افزارهای عمومی2017-02-08T07:13:42+00:00

اموزش نرم افزار اکسس

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-01/SW

اعلام می گردد 

 16

 اعلام می گردد

دارد

اعلام می گردد 

مقدماتی

 *

اموزش نرم افزار اکسل

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-02/SW

اعلام می گردد 

 16

اعلام می گردد 

دارد

اعلام می گردد 

مقدماتی 

اموزش نرم افزار شبیه سازی ARENA

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-03/SW

اعلام می گردد

 16

اعلام می گردد 

دارد

 اعلام می گردد

 مقدماتی

 *

 *

 *

 *

اموزش نرم افزار شبیه سازی ED

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-03/SW

 اعلام می گردد

 16

اعلام می گردد 

دارد

اعلام می گردد 

 مقدماتی

اموزش نرم افزار MATLAB

کد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

تاریخ شروع

ظرفیت

شهریه (ریال)

سطح دوره

سطح مخاطبین

دانشجویان

کارکنان

کارشناسان

مدیران

AS-P-05/SW

 اعلام می گردد

16 

 اعلام می گردد

دارد

 اعلام می گردد

پیشرفته 

 *

 *

 *

 *

آموزش ISO9001

* ویدئو قابل دانلود
* همراه مدارک نمونه
* امکان اخذ گواهینامه معتبر بین المللی

آموزش مجازی ISO9001:2015

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

رادیو مدیریت مدیرفا

رادیو مدیرفا

سبد خرید

آموزش ISO9001:2015 به صورت مجازی

آموزش ISO9001

* ویدئو قابل دانلود
* همراه مدارک نمونه
* امکان اخذ گواهینامه معتبر بین المللی

خرید دوره

سمینار رایگان بازار کار مهندسی صنایع

بازار کار مهندسی صنایع

چهارشنبه 26 اردیبهشت از ساعت 9 صبح الی 13 با بازار کار مهندسی صنایع آشنا شوید

ثبت نام رایگان

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان

تماس با خانه مهندسی صنایع