آموزش ISO9001

* ویدئو قابل دانلود
* همراه مدارک نمونه
* امکان اخذ گواهینامه معتبر بین المللی

آموزش مجازی ISO9001:2015

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

سبد خرید

دوره جامع تربیت مدیر تضمین کیفیت

دوره آموزش تربیت مدیر تضمین کیفیت

مدیر تضمین کیفیت باید یکی از 3 مدیر تاثیر گذار و با اختیار سازمانی باشد که در آن کار میکند.

جزئیات این دوره

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان

دوره تربیت سرپرست کنترل کیفیت QC MAN در ۱۰،۱۱،۱۲ ابان ماه

//دوره تربیت سرپرست کنترل کیفیت QC MAN در ۱۰،۱۱،۱۲ ابان ماه

دوره تربیت سرپرست کنترل کیفیت QC MAN در ۱۰،۱۱،۱۲ ابان ماه

دوره اموزشی تربیت سرپرست کنترل کیفیت QC MAN

By | ۱۳۹۶-۷-۳۰ ۱۰:۴۶:۰۸ +۰۰:۰۰ مهر ۱۳ام, ۱۳۹۶|سایر|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment