مدیریت پروژه

/مدیریت پروژه
مدیریت پروژه2017-06-06T16:21:41+04:30

هدف این گرایش تربیت مدیر و متخصص برای پروژه های مختلف از طریق آموزش علوم و فون مدیریت پروژه با تاکید بر روشهای نظام گرا به افرادی است که دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته های فنی و مهندسی باشند تا با یادگیری علوم و فنون مرتبط اهداف و مقاصد برنامه ها و پروژه ها در بهترین زمان، کمترین هزینه و مطلوب ترین کیفیت ممکن باشد.

برخی مهارت های فارغ التحصیلان این گرایش :

  • هدف گذاری و مدیریت پروژه

  • برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و اجرای پروژه

  • به کارگیری ابزارهای نوین و پیشرفته در مدیریت پروژه

  • پیشبرد پروژه در چارچوب فوانین و مقررات ملی و بین المللی و مذاکرات

  • مدیریت مالی و حسابداری پروژه

  • مدیریت هزینه و زمان پروژه

این گرایش دارای ۳۲ واحد درسی است که ۶ واحد ان دروس جبرانی ، ۱۰ واحد دروس اجباری ، ۴ واحد دروس اختیاری و ۱۲ واحد دروس تخصصی و ۶ واحد آن پایان نامه می باشد .

نام درس واحد
مدیریت مالی ۳
اقتصاد مهندسی ۳
اصول حسابداری و هزینه یابی ۳
برنامه ریزی و کنترل پروژه ۳
سیستم های اطلاعات مدیریت ۳
تحقیق در عملیات ۳
احتمال و آمار مهندسی و کاربرد آن در مدیریت ۳
مدیریت تولید و عملیات ۳
آشنایی با حوزه کسب و کار در گرایش تخصصی ۳
نام درس واحد
روش شناسی و استانداردهای مدیریت پروژه ۳
اصول مذاکرات و مدیریت قراردادها ۲
مدیریت منابع انسانی و رفتار در سازمان های پروژه محور ۳
اصول و نظریه های سازمان و مدیریت ۲
نام درس واحد
مدیریت سرمایه گذایر و تامین مالی طرح ها ۲
مدیریت و تحلیل ریسک پروژه ها ۲
تصمیم گیری و روش های کمی در مدیریت پروژه ۲
مدیریت ایمنی، بهداششت و محیط زیست ۲
مدیریت کیفیت و بهره وری ۲
مدیریت و مهندسی ارزش ۲
مدیریت و مستند سازی ارزش ۲
شاخص ها و اندازه گیری عملکرد پروژه ۲
نظام فنی و اجرایی پروژه ۲
مدیریت چرخه عمر و محصول پروژه ۲
مباحث منتخب در حوزه تخصصی ۲
تکنیک های پیشرفته زمانبندی پروژه ۲
مطالعه موردی ۲
ابزارهای مالی اسلامی ۱
اخلاق حرفه ای در مدیریت پروژه ۱
مدیریت اسلامی ۱
نام درس واحد
ارزیابی فنی، اقتصادی و اجتماعی پروژه های بالادستی ۲
ارزیابی فنی، اقتصادی و اجتماعی پروژه های پایین دستی ۲
مدیریت هزینه و مهندسی مالی پروژه ها ۲
مدیریت مناقشات و دعاوی قراردادهای نفت و گاز ۲
مدیریت تامین و تدارکات در پروژه های نفت و گاز ۲
مدیریت انتقال و توسعه فناوری های نفت و گاز ۲

وبینار امپراطوری کیفیت

امپراطوری کیفیت

سمینار بزرگ علم داده DATA SCIENCE

آموزش علم داده

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

سبد خرید

سمینار بزرگ معرفی علم داده DATA MINING

معرفی علم داده

وبینار امپراطوری کیفیت

امپراطوری کیفیت

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان