برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

مقدمه

نرم افزار مدیریت پروژه مایکروسافت پروجکت محبوب ترین و پرکاربردترین نرم افزار مدیریت برای کمک به مدیران پروژه برای ایجاد برنامه  ها، مدیریت منابع، پیگیری پیشرفت فعالیت ها ، مدیریت بودجه و تجزیه و تحلیل فعالیت ها می باشد.

محتوای دوره :

مروری بر مفاهیم برنامه ریزی وکنترل پروژه در صنعت،مباحث مدیریت پروژه و ….

معرفی قابلیت های نرم افزار MSP

تعریف WBS, PROJECT, EPS وفعالیتها

طراحی ساختار شکست سازمانی  OBS

مدیریت زمان( تعریف کدینگ فعالیتها، تعریف فعالیتها و روابط میان آنها، ساماندهی فعالیتها بر اساس WBS، تعریف و تخصیص تقویم به فعالیتها، تعریف محدودیت ها، ایجاد برنامه مبنا و کنترل و بهنگام سازی زمانبندی پروژه و رسم نمودارS پروژه)

مدیریت منابع( تعریف دیکشنری منابع، تخصیص منابع،تسطیح منابع، ایجاد برنامه مبنا، کنترل، بروزرسانی منابع و بررسی وتحلیل گزارشات)

مدیریت هزینه(بودجه بندی، بروزرسانی وتحلیل بودجه)

ارايه چندین نمونه پروژه عملی از صنایع مختلف کشور

معرفی یک پروژه به عنوان پروژه پایلوت و انجام موارد ذیل:

تهیهWBS و گانت چارت و برنامه زمانبندی

تهیه تقویم مخصوص پروژه

تهیه NETWORK DIAGRAM پروژه و تعیین توالی و تعامل اقدامات

تخصیص منابع انسانی ،مالی ، ماشین آلاتی پروژه

درصد بندی وزنی و ریالی پروژه

تهیه گزارشات پیشرفت و آپدیت پروژه

تهیه نمودارهای CURVE و S-CURVE

و……

مزایای دوره :

آشنایی با پروژه ،انواع پروژه،گانت چارت،انواع قراردادهای اجرایی ،اصول اولیه پیمان رسیدگی و …..

توانایی برنامه ریزی پروژه های عمرانی ،تحقیقاتی و صنعتی

توانایی زمانبندی و تخصیص منابع در برنامه MSP

1-مبانی قرارداد و پیمان رسیدگی

۲- مدیریت ادعا

۳- برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA

2 دیدگاه

})