تضمین کیفیت چیست؟

نظارت و ارزیابی منظم و برنامه‌ریزی شده جنبه‌های گوناگون یک پروژه، سرویس، سیستم یا وسیله است که احتمال رعایت حداقل‌های استاندارد کیفیت در فرایند تولید را به حداکثر می‌رساند.

دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت  QA MASTER چگونه است؟

دوره آموزشی جامع تضمین کیفیت برای اولین بار در ایران توسط خانه مهندسی صنایع برگزار خواهد شد. این دوره جامع مشتمل بر 15 پنل تخصصی خواهد بود که شرح آن در همین صفحه موجود است. ما بر این باوریم در  دوره آموزشی تضمین کیفیت شرکت کنندگان به سطح بسیار خوبی از توانایی های یک مدیر تضمین کیفیت خواهند رسید.

زمان دوره تضمین کیفیت:

آغاز از ۷ شهریور ماه سال ۹۹ به مدت 3 ماه  (پنج شنبه ها و جمعه ها) به مدت 15 روز و 120 ساعت 

مزایای دوره آموزش تضمین کیفیت :

گواهینامه بین المللی شرکت در دوره آموزش مدیر تضمین کیفیت از DNV AUSTRIA

معرفی جهت آزمون مدیر تضمین کیفیت سازمان فنی و حرفه ای کشور و گواهینامه ILO

ارائه توصیه نامه شغلی توسط خانه مهندسی صنایع در 3 سطح به شرکت کنندگان، بر اساس نمره آزمون دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت