دوره تضمین کیفیت | دوره آموزش تضمین کیفیت |دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت |QA MASTER

//دوره تضمین کیفیت | دوره آموزش تضمین کیفیت |دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت |QA MASTER

دوره تضمین کیفیت | دوره آموزش تضمین کیفیت |دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت |QA MASTER

تومان4,380,000

تضمین کیفیت چیست؟

نظارت و ارزیابی منظم و برنامه‌ریزی شده جنبه‌های گوناگون یک پروژه، سرویس، سیستم یا وسیله است که احتمال رعایت حداقل‌های استاندارد کیفیت در فرایند تولید را به حداکثر می‌رساند.

دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت  QA MASTER چگونه است؟

دوره آموزشی جامع تضمین کیفیت برای اولین بار در ایران توسط خانه مهندسی صنایع برگزار خواهد شد. این دوره جامع مشتمل بر 15 پنل تخصصی خواهد بود که شرح آن در همین صفحه موجود است. ما بر این باوریم در  دوره آموزشی تضمین کیفیت شرکت کنندگان به سطح بسیار خوبی از توانایی های یک مدیر تضمین کیفیت خواهند رسید.

زمان دوره تضمین کیفیت:

آغاز از ۱۷ مرداد ماه سال ۹۹ به مدت 3 ماه  (پنج شنبه ها و جمعه ها) به مدت 15 روز و 120 ساعت 

مزایای دوره آموزش تضمین کیفیت :

گواهینامه بین المللی شرکت در دوره آموزش مدیر تضمین کیفیت از DNV AUSTRIA

معرفی جهت آزمون مدیر تضمین کیفیت سازمان فنی و حرفه ای کشور و گواهینامه ILO

ارائه توصیه نامه شغلی توسط خانه مهندسی صنایع در 3 سطح به شرکت کنندگان، بر اساس نمره آزمون دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت 

توضیحات

جهت شرکت در دوره جامع تربیت مدیر تضمین کیفیت رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید.
iehouse@yahoo.com

ارسال رزومه بابت شرکت در این دوره

محتوای دوره

مدت پنل : 8 ساعت
1. بند  4 استاندارد ISO9001:2015
2.مباحث مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM
3. داشبور مدیریت
4. شاخص و شاخص گیری
مدت پنل : 16 ساعت
1. مدل EFQM
2. استاندارد ISO9001:2015
3. مدل TQM
مدت پنل : 8 ساعت
1. بند 5 ISO9001:2015
2. برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
3. تعریف اهداف و رسالت
4. تعریف خط مش استراتژی
5. تحلیل SWOT  و PEST
6. تئوری فرد آردیوید
7. بند 1-4 و 2-4 ISO9001:2015
مدت پنل : 8 ساعت
1. چارت سازمانی و انواع آن
2. شرح وظایف و مسئولیت ها
3. تئوری رفتار سازمانی استیفن رابینز
4. تهیه شرایط احراز و استاندارد شغلی
5. بند 1-7 و 2-7 استاندارد ISO9001:2015
مدت پنل : 5 ساعت
1. بند 5-1-7  ISO9001:2015
2. مباحث DCC
3. شناخت انواع مدارک
4. تهیه روش اجرایی دستورالعمل
5. کنترل سوابق و مدارک
مدت پنل : 8 ساعت
1. مباحث بند 4-8 استاندارد
2. تهیه روش اجرایی خرید
3. تهیه روش اجرایی ارزیابی تامین کنندگان
4. بررسی معاملات و مناقصات
5. روش PPAP
6. مباحث لجستیک
مدت پنل : 12 ساعت
1. عوامل موثر بر کیفیت محصول و خدمات
2. عوامل موثر بر بهبود سیستمها و روش ها
3. مباحث طرح ریزی تولید و ارائه خدمات
4. برنامه ریزی ها و گزارش تولید و خدمات
5. مباحث APQP
6. مباحث D.F.D
7. مباحث DOE
8. نوشتن دستورالعمل های تولیدی
9. فرآیندهای ویژه
10. ردیابی محصول
11. مباحث بند 8.5 استاندارد ISO9001:2015
12. تولید ناب و چابک
مدت پنل : 4 ساعت
1. اقدام اصلی و پیشگیرانه
2. TRIZ
مدت پنل : 4 ساعت
1. مباحث بند 3-1-7 استاندارد ISO9001:2015
2. مباحث TPM
3. مباحث شاخص های نگهداری و تعمیرات
مدت پنل : 8 ساعت
1. ISO10017
2. SPC  

بازنگری مدیریت

مدت پنل: 5 ساعت

مدت پنل: 8ساعت

تشریح مدیریت دانش
تشریح فرآیند مدیریت تغییر
روش سازی مدیریت دانش و تغییر در سازمان

تشریح بند 1-6 استاندارد ISO9001:2015

تشریح مدل ISO31000

تشریح مدل های دیگر مدیریت ریسک

محتویات موردنظر اینجا قرار می گیرد

دوره تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

تضمین کیفیت را می توان به صورت خلاصه طرح ریزی راهی برای جلوگیری از اشتباهات یا نقص در محصولات تولید شده و جلوگیری از مشکلات در هنگام ارائه راه حل ها یا خدمات به مشتریان نامید. به عبارت دیگر ما در تضمین کیفیت 3 گام مهم در راستای تعالی سازمان بر میداریم:

وبینار نحوه کسب درآمد از مهندسی صنایع

درآمد از مهندسی صنایع

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

دوره QA MASTER

تضمين كيفيت

دوره QA MASTER

تضمين كيفيت

وبینار نحوه کسب درآمد از مهندسی صنایع

درآمد از مهندسی صنایع

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان