زمان دوره : 

۱۹،۲۰ بهمن

توضیحات دوره : 

یکی از مباحثی که به استاندارد ISO9001 ورژن سال 2015 اضافه شده است ،‌ بند ۶-۱-۷ استاندارد ،  مبحث مدیریت دانش می باشد ، که مدیریت سیستماتیک دارایی دانش سازمان است . هدف آن ایجاد ارزش و تطابق نیازهای تاکتیکی و استراتژیک است. این مبحث شامل ابتکارات، فرآیندها، استراتژی ها و سیستم هایی است که ذخیره و ارزیابی، به اشتراک گذاری، پالایش و ایجاد دانش را حفظ و ارتقاء می دهد. بنابراین مدیریت کردن دانش های سازمان،‌ پیوند قوی با اهداف سازمانی و استراتژی دارد . در اصل در سازمان دانشی که بتوان ان را مدیریت کرد ، بسیار مهم بوده که برای برخی از اهداف مفید است و برای سازمان ارزش قائل است. در هر مقطع زمانی ، سازمان ها ممکن است در وضعیت مطلوب ، معمولی یا نامطلوب قرار گرفته باشند . دانش ثبت شده سازمانی است که ضامن حفظ سازمان در وضعیت فعلی خود می باشد . فراگیری و پیاده سازی این مبحث برای تمامی سازمان ها ، علی الخصوص سازمان های دانش بنیان الزامی بوده و ضامن عدم دوباره کاری و عقبگرد در سازمان ها می باشد .