توضیحات دوره : 

یکی از مباحثی که به استاندارد ISO9001 ورژن سال 2015 اضافه شده است ،‌ بند ۶-۱-۷ استاندارد ،  مبحث دانش سازمانی می باشد . شاید بتوان گفت یکی از ۳ تغییر اساسی استاندارد ، این موضوع باشد. هر سازمانی به خودی خود ، دانش هایی را کسب می کند. با ثبت دانش های کسب شده ، سازمان در ابتدا قادر به جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف زمان و هزینه خواهد بود و همچنین باعث پیشگیری از خرابی های احتمالی خواهد شد.