زمان دوره : 

۲۰،۲۱ دی ماه ۹۷

توضیحات دوره : 

آموزش زنجیره تامین برای تمامی کسب و کار ها و سازمان ها مناسب می باشد. در هر کسب و کار زنجیره ی تامین شامل کلیه ی مراحل از تامین قطعات یا مواد خام از تامین کنندگان تا رساندن محصول نهایی به مشتری می شود. در اصل زنجیره ی تامین یک شبکه گسترده بین شرکت و تامین کنندگان آن برای تولید و رساندن یک محصول به دست مشتری می باشد. زنجیره ی تامین بر اساس ارزش زنجیره ایست زیرا بدون آن هیچ تولید کننده ای قادر به پاسخگویی به نیاز مشتریان در زمان و مکانی که می خواهند و با قیمتی که مد نظر آنهاست نخواهد بود.