زمان دوره :

23,24,30 خرداد 98

توضیحات دوره :

مدیریت فرایند کسب و کار مجموعه ی منظمی است که شامل ترکیبی از مدلسازی، اتوماسیون، اجرا، کنترل، اندازه گیری و بهینه سازی جریان فعالیت کسب کار، برای دستیابی به اهداف سازمان، پوشش سیستم ها ،کارکنان، مشتریان و شرکای داخلی و خارجی سازمان می باشد. دوره BPM‌جامع ، تلفیقی از دوره BPM و دوره BPMN و دوره BPMS می باشد لذا شرکت کنندگان با شرکت در این دوره آموزشی آموزش BPM و آموزش BPMN و آموزش BPMS را به صورت یکجا میبینند. در این دوره آموزش جامع مدیریت فرآیند کسب و کار نرم افزار VISUAL PARADIGM و PROCESS MAKER BPMS آموزش داده میشود.

انتخاب مناسب ترین سیستم مدیریت فرایند های کسب و کار 

(BPMS (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SYSTEMS یا سیستم مدیریت فرایند کسب و کار به عنوان پل ارتباطی بین مدل سازی کسب و کار و ایجاد بستر های فناوری اطلاعات مورد نیاز سازمان برای دستیابی به چابکی است که امکان تغییرات در فرایند های سازمانی را به ساده ترین و کم هزینه ترین شکل ممکن ایجاد می کند.

مدل سازی فرایند های سازمانی

BPMN استانداردی برای مدل سازی و نمایش فرایند های کسب و کار است و ابزار اصلی در تکنولوژی مدیریت فرایند های کسب و کار BPM محسوب می شود. در واقع می توان گفت مزیت اصلی استفاده از تکنولوژی BPM، وجود زبان استانداردی به نام BPMN است.