دوره اکسل پیشرفته / دوره اموزش اکسل / تهیه گزارشات مدیریتی در اکسل / تهیه داشبورد های مدیریتی در اکسل / ADVANCED EXCEL

زمان دوره :

۷،۱۳،۱۴ دی ماه ۹۷

توضیحات دوره :

توانایی تهیه داده های دقیق و به روز ، تهیه گزارشات منظم و منسجم ، ساخت گزارشات و داشبوردهای مدیریتی از ابزارکای کاربردی و مفید در هوش تجاری و تدوین استراتژی های به موقع و موثر خواهد بود.

نرم افزار اکسل یکی از پرکاربردترین و دردسترس ترین نرم افزار ها برای تهیه گزارشات و ساخت داشبوردهای مدیریتی میباشد.

امروزه داده و سرعت تحلیل آن در بازار پر رقابت کسب و کار از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تهیه گزارشات دقیق و به روزرسانی سریع آن از دغدغه های مدیران و کارشناسان سازمان ها بدل شده.

داده های ثبت شده و پراکنده سازمان یکی از مشکلات اصلی در تصمیم گیری دقیق و به موقع مدیران می باشد.

هوشمندی کسب و کار (BI) یک مفهوم عام که بخش های زیادی از صنعت را در بر میگیرد ، با پاسخ به 4سوال اساسی و کلیدی بر اساس داده های ثبت شده و یا استخراج شده در جهت رفع نواقص و کمک به تصمیم گیری به موقع و دقیق و اتخاذ استراتژی درست توسط مدیران را میسر میسازد.

4پاسخ کلیدی به 4سوال اساسی بر حل مشکلات سازمانی:

1-چه اتفاقی رخ داده است؟

  2- چرا اتفاق رخ داده است؟

 3- چه خواهد شد؟

  4- چه کنیم؟