اخبار خانه مهندسی صنایع

آموزشگاه خانه مهندسی صنایع زیر نظر شرکت مهندسین مشاور نور موفق به تایید و ثبت کانال اطلاع رسانی تلگرام خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید و از طرف وزارت فرهتگ مجوز رسمی فعالیت در شبکه اجتماعی تلگرام به آدرس www.telegram.me/iehouse را دریافت نموده است.

لینک مشاهده تاییدیه

 

 

})