آموزش ISO9001

* ویدئو قابل دانلود
* همراه مدارک نمونه
* امکان اخذ گواهینامه معتبر بین المللی

آموزش مجازی ISO9001:2015

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

سبد خرید

دوره جامع تربیت مدیر تضمین کیفیت

دوره آموزش تربیت مدیر تضمین کیفیت

مدیر تضمین کیفیت باید یکی از 3 مدیر تاثیر گذار و با اختیار سازمانی باشد که در آن کار میکند.

جزئیات این دوره

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان

اموزش مقدار سفارش اقتصادی یا اموزش EOQ

//اموزش مقدار سفارش اقتصادی یا اموزش EOQ

اموزش مقدار سفارش اقتصادی یا اموزش EOQ

By | ۱۳۹۷-۱-۲۱ ۱۲:۰۹:۲۰ +۰۰:۰۰ دی ۳۰ام, ۱۳۹۶|آموزش رایگان|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment