آموزش رایگان

/آموزش رایگان

اموزش کنترل فرآیند آماری | کنترل فرایند اماری | اموزش SPC

By | 2018-06-09T14:46:34+00:00 آوریل 18th, 2018|آموزش رایگان|

  کنترل فرآیند آماری اموزش کنترل فرایند اماری یا SPC یکی از ابزار های پرکاربرد مهندسی صنایع در حوزه کنترل فرآیند آماری می باشد  که می تواند مهندسین صنایع را برای ورود به بازار کار آماده سازد و آشنایی با آن را به تمامی مهندسین صنایع توصیه می نماییم. SPC یکی از روش های [...]

روش های پیش بینی فروش | اموزش پیش بینی فروش

By | 2018-06-09T15:23:39+00:00 آوریل 18th, 2018|آموزش رایگان|

روشهای پیش بینی فروش اموزش پیش بینی فروش يكي از بهترين مدل ها/ استانداردها/ابزارهاي مهندسي صنايع مي باشد و همچنين كاربرد بسياري در بازار كار مهندسي صنايع دارد. آموزش روشهای پیشبینی فروش يكي از مهمترين سرفصل ها در دوره هاي آموزشي مهندسي صنايع مي باشد. پیشبینی فروش فرایند برآورد فروش آتی است. پیش بینیهای [...]

مدیریت منابع پروژه | اموزش مدیریت منابع پروژه

By | 2018-06-09T18:17:19+00:00 آوریل 17th, 2018|آموزش رایگان|

مدیریت منابع پروژه مدیریت منابع پروژه يكي از بهترين استانداردهای مهندسي صنايع مي باشد و همچنين كاربرد بسياري در بازار كار مهندسي صنايع دارد. آموزش مدیریت منابع پروژه يكي از مهمترين سرفصل ها در دوره هاي آموزشي مهندسي صنايع مي باشد. ششمین حوزه دانش PMBOK، مدیریت منابع پروژه است. مدیریت منابع پروژه شامل فرایندهای [...]

مدیریت کیفیت پروژه

By | 2018-04-15T15:39:19+00:00 آوریل 15th, 2018|آموزش رایگان|

مدیریت کیفیت پروژه مدیریت کیفیت پروژه يكي از بهترين استانداردها مهندسي صنايع مي باشد و همچنين كاربرد بسياري در بازار كار مهندسي صنايع دارد. آموزش مدیریت کیفیت پروژه يكي از مهمترين سرفصل ها در دوره هاي آموزشي مهندسي صنايع مي باشد. پنجمین حوزه دانش PMBOK، مدیریت کیفیت پروژه است. مدیریت کیفیت پروژه شامل فرایندهایی [...]

آموزش تئوری بازی ها

By | 2018-04-10T11:42:42+00:00 مارس 3rd, 2018|آموزش رایگان|

تئوری بازی ها   تئوری بازی ها یکی از ابزارها و تکنیک های تصمیم گیری در شرایط تعارض است که به مدیران اجازه اتخاذ بهترین تصمیم در شرایط مختلف رقابتی را می دهد و آشنایی با آن می تواند مهندسین صنایع را برای ورود به بازار کار مهندسی صنایع آماده سازد و آشنایی با [...]

آموزش الگوریتم ژنتیک و کاربرد های آن | اموزش الگوریتم ژنتیک

By | 2018-06-09T17:36:55+00:00 فوریه 18th, 2018|آموزش رایگان|

الگوریتم ژنتیک و کاربرد های آن   الگوریتم ژنتیک یکی از روش های بهینه سازی فرا ابتکاری است که در مسائل بهینه سازی گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد و بسیاری از مسائل NP-hard در علوم مهندسی خصوصا مهندسی صنایع با استفاده از این الگوریتم حل می گردد.لذا آشنایی با آن به تمامی مهندسین [...]

مدیریت محدوده پروژه | اموزش مدیریت محدوده پروژه

By | 2018-06-09T19:02:31+00:00 فوریه 17th, 2018|آموزش رایگان|

مدیریت محدوده پروژه (Project Scope Management) مدیریت محدوده پروژه يكي از بهترين استانداردهای مهندسي صنايع مي باشد و همچنين كاربرد بسياري در بازار كار مهندسي صنايع دارد. آموزش مدیریت محدوده پروژه يكي از مهمترين سرفصل ها در دوره هاي آموزشي مهندسي صنايع مي باشد. مدیریت محدوده پروژه دومین حوزه استاندارد PMBOK بوده و شامل [...]

اموزش اسکرام | اسکرام | اموزش SCRUM | SCRUM

By | 2018-06-09T18:36:36+00:00 ژانویه 24th, 2018|آموزش رایگان|

اسکرام (Scrum) اسکرام يكي از بهترين روشهای مدیریت پروژه در مهندسي صنايع مي باشد و همچنين آموزش اسکرام كاربرد بسياري در بازار كار مهندسي صنايع دارد. آموزش اسکرام يكي از مهمترين سرفصل ها در دوره هاي آموزشي مهندسي صنايع مي باشد. اسکرام یکی از روشهای متدولوژی چابک (Agile) است که برای هدایت تیمها برای [...]

سیستم های مدیریت و کنترل موجودی

By | 2018-08-20T18:27:59+00:00 ژانویه 24th, 2018|آموزش رایگان|

انواع مدل های کنترل موجودی در این مقاله آموزشی به ادامه مباحث قبلی مطرح شده در مورد سیستم های مدیریت و کنترل موجودی می پردازیم و مدل هایی که در سیستم های کنترل موجودی استفاده می شود را معرفی و مزایا و معایب هر کدام را بیان خواهیم کرد. به طور کلی در بحث مدیریت [...]

آموزش مدیریت یکپارچگی پروژه

By | 2018-06-09T19:20:42+00:00 ژانویه 21st, 2018|آموزش رایگان|

مدیریت یکپارچگی پروژه  (Project Integration Management)    آموزش مدیریت یکپارچگی پروژه يكي از بهترين استانداردهای مهندسي صنايع مي باشد و همچنين كاربرد بسياري در بازار كار مهندسي صنايع دارد. آموزش مدیریت یکپارچه پروژه يكي از مهمترين سرفصل ها در دوره هاي آموزشي مهندسي صنايع مي باشد. اولین حوزه دانش از حوزه های دهگانه استاندارد [...]

آموزش ISO9001

* ویدئو قابل دانلود
* همراه مدارک نمونه
* امکان اخذ گواهینامه معتبر بین المللی

آموزش مجازی ISO9001:2015

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

سبد خرید

آموزش ISO9001:2015 به صورت مجازی

آموزش ISO9001

* ویدئو قابل دانلود
* همراه مدارک نمونه
* امکان اخذ گواهینامه معتبر بین المللی

خرید دوره

سمینار رایگان بازار کار مهندسی صنایع

بازار کار مهندسی صنایع

چهارشنبه 26 اردیبهشت از ساعت 9 صبح الی 13 با بازار کار مهندسی صنایع آشنا شوید

ثبت نام رایگان

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان