آموزش ISO9001

* ویدئو قابل دانلود
* همراه مدارک نمونه
* امکان اخذ گواهینامه معتبر بین المللی

آموزش مجازی ISO9001:2015

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

سبد خرید

دوره جامع تربیت مدیر تضمین کیفیت

دوره آموزش تربیت مدیر تضمین کیفیت

مدیر تضمین کیفیت باید یکی از 3 مدیر تاثیر گذار و با اختیار سازمانی باشد که در آن کار میکند.

جزئیات این دوره

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان

دوره ها

//دوره ها

دوره اموزشی تشریح الزامات ، مستند سازی و پیاده سازی ISO9001:2015 در تاریخ ۱۶،۱۵ و ۲۲ تیر ماه

By | ۱۳۹۶-۳-۱۸ ۱۴:۳۹:۲۳ +۰۰:۰۰ خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۶|دوره ها|

http://iehouse.org/product/iso9001_2015/

دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه در تاریخ ۲۹ اردیبهشت و ۴و۵ خرداد برگزار خواهد شد

By | ۱۳۹۶-۱-۲۱ ۱۵:۵۳:۰۰ +۰۰:۰۰ فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۶|دوره ها|

http://iehouse.org/product/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-msp/

دوره آموزشی HSE-MS

By | ۱۳۹۶-۱-۲۱ ۱۵:۴۵:۴۸ +۰۰:۰۰ فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۶|دوره ها|

http://iehouse.org/product/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%ad/