تقویم آموزشی خانه مهندسی صنایع

همراهان گرامی خانه مهندسی صنایع میتوانید دوره های آموزشی خانه مهندسی صنایع و تقویم اجرای دوره های آموزشی را در جدول ذیل مشاهده بفرمایید. ثبت نام اینترنتی هر کدام از دوره های آموزشی خانه مهندسی صنایع به سادگی از لینک مشخص شده هر دوره آموزشی ممکن می باشد. همچنین میتوانید جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های خانه مهندسی صنایع تماس حاصل فرمایید.

02188764867

 

نام دور زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) ثبت نام
برنامه ریزی تولید ۲۲،۲۳،۲۹،۳۰ خرداد ۹۹ ۳۲ ثبت نام

تربیت سرپرست کنترل کیفیت QC MAN

۴،۵،۶ تیر ۹۹ ۲۴ ثبت نام

اصول و فنون مذاکره

۵ تیر ۹۹ ۲۴ ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP ۶،۱۲،۱۳ تیر ۹۹ ۲۴ ثبت نام 
برنامه ریزی تولید ۱۹،۲۰،۲۶،۲۷ تیر ۹۹ ۳۲ ثبت نام
مدیریت استراتژیک ۲۶،۲۷ تیر ۹۸ ۱۶ ثبت نام
سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE ۲،۳ مرداد ۱۶ ثبت نام 
تهیه داشبورد های مدیریتی در نرم افزار POWER BI ۹،۱۰،۱۶ مرداد   ۲۴ ثبت نام 

تشریح الزامات،‌مستند سازی و ممیزی داخلی

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

۹،۱۰،۱۶،۱۷ مرداد  ۳۲ ثبت نام
مدیریت فرآیند های کسب و کار BPM ۱۷،۲۳،۲۴ مرداد ۲۴ ثبت نام
کنترل موجودی و زنجیره تامین ۲۳،۲۴ مرداد ۱۶ ثبت نام 
تهیه داشبورد های مدیریتی در اکسل ۳۰،۳۱ مرداد ۱۶ ثبت نام 
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA ۳۰،۳۱ مرداد ۶،۷ شهریور ۳۲ ثبت نام 
اصول و فنون مذاکره  ۶ شهریور ۸ ثبت نام 
تربیت مدیر تضمین کیفیت QA MASTER8 آغاز از ۷ شهریور ۱۵۰ ثبت نام
برنامه ریزی تولید ۱۳،۱۴،۲۰،۲۱ شهریور ۳۲ ثبت نام
رویکرد ها، مفاهیم و کاربرد های شش سیگما ۲۰،۲۱ شهریور ۱۶ ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP ۲۷،۲۸ شهریور و ۴ مهر ۲۴ ثبت نام
مدیریت استراتژیک ۱۰،۱۱ مهر ۱۶ ثبت نام
مدیریت ریسک ۱۰،۱۱ مهر ۱۶ ثبت نام
برنامه ریزی تولید ۸،۹،۱۵،۱۶ آبان ۳۲ ثبت نام
سیستم مدیریت سلامت،‌ ایمنی و محیط زیست HSE ۲۲،۲۳ آبان ۱۶ ثبت نام

تشریح الزامات،‌مستند سازی و ممیزی داخلی

سیستم مدیریت کیفیت صنعت تجهیزات پزشکی ISO13485:2016

۲۹،۳۰ آبان و ۶،۷ آذر ۳۲ ثبت نام