تقویم آموزشی پیش رو خانه مهندسی صنایع

/تقویم آموزشی پیش رو خانه مهندسی صنایع
تقویم آموزشی پیش رو خانه مهندسی صنایع2019-01-10T09:06:48+00:00

تقویم آموزشی خانه مهندسی صنایع

همراهان گرامی خانه مهندسی صنایع میتوانید دوره های آموزشی خانه مهندسی صنایع و تقویم اجرای دوره های آموزشی را در جدول ذیل مشاهده بفرمایید. ثبت نام اینترنتی هر کدام از دوره های آموزشی خانه مهندسی صنایع به سادگی از لینک مشخص شده هر دوره آموزشی ممکن می باشد. همچنین میتوانید جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های خانه مهندسی صنایع تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱۶۶۴۸۳۷۲۱ – ۰۲۱۶۶۴۸۳۹۱۲

نام دوره زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) ثبت نام
تربیت سرپرست کنترل کیفیتQC MAN ۲۰،۲۷،۲۸ دی ماه ۲۴  ثبت نام
تهیه طرح های توجیهی با نرم افزار COMFAR ۲۷،۲۸ دی و ۴ بهمن ماه ۲۴  ثبت نام
دوره جامع تربیت مدیر تضمین کیفیت

QA MASTER

اغاز از ۱۱ بهمن

به مدت ۳.۵ ماه

۱۲۰  ثبت نام
برنامه ریزی تولید ۱۸،۱۹،۲۵،۲۶ بهمن ماه ۳۲  ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزارMSP ۳،۹،۱۰ اسفند ماه ۲۴  ثبت نام
تهیه داشبورد های مدیریتی در EXCEL ۱۷،۲۳،۲۴ اسفند ماه ۲۴  ثبت نام
برنامه ریزی تولید ۲۹،۳۰ فروردین و ۵،۶ اردیبهشت ۹۸ ۳۲   ثبت نام
تربیت سرپرست کنترل کیفیت QC MAN ۲۹،۳۰ فروردین و ۶ اردیبهشت ۹۸ ۲۴   ثبت نام
تشریح الزامات،‌مستند سازی و ممیزی داخلی

سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

۱۲،۱۳،۲۰ اردیبهشت ۹۸ ۲۴   ثبت نام
تهیه داشبود های مدیریتی در EXCEL ۱۲،۱۳،۲۰ اردیبهشت ۹۸ ۲۴   ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP ۲۵،۲۶،۲۷ اردیبهشت ۹۸ ۲۴   ثبت نام

آموزش ISO9001

* ویدئو قابل دانلود
* همراه مدارک نمونه
* امکان اخذ گواهینامه معتبر بین المللی

آموزش مجازی ISO9001:2015

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

رادیو مدیریت مدیرفا

رادیو مدیرفا

سبد خرید

آموزش ISO9001:2015 به صورت مجازی

آموزش ISO9001

* ویدئو قابل دانلود
* همراه مدارک نمونه
* امکان اخذ گواهینامه معتبر بین المللی

خرید دوره

سمینار رایگان بازار کار مهندسی صنایع

بازار کار مهندسی صنایع

چهارشنبه 26 اردیبهشت از ساعت 9 صبح الی 13 با بازار کار مهندسی صنایع آشنا شوید

ثبت نام رایگان

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان

تماس با خانه مهندسی صنایع