تقویم آموزشی پیش رو خانه مهندسی صنایع

/تقویم آموزشی پیش رو خانه مهندسی صنایع
تقویم آموزشی پیش رو خانه مهندسی صنایع2019-05-23T11:30:23+04:30

تقویم آموزشی خانه مهندسی صنایع

همراهان گرامی خانه مهندسی صنایع میتوانید دوره های آموزشی خانه مهندسی صنایع و تقویم اجرای دوره های آموزشی را در جدول ذیل مشاهده بفرمایید. ثبت نام اینترنتی هر کدام از دوره های آموزشی خانه مهندسی صنایع به سادگی از لینک مشخص شده هر دوره آموزشی ممکن می باشد. همچنین میتوانید جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های خانه مهندسی صنایع تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱۶۶۴۸۳۷۲۱ – ۰۲۱۶۶۴۸۳۹۱۲

نام دور زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) ثبت نام
دوره جامع مدیریت فرایندهای کسب و کار BPM+BPMN+BPMS ۲۳،۲۴،۳۰ خرداد ماه ۹۸ ۲۴  ثبت نام
تشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد 

 

سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

۲۳،۲۴،۳۰،۳۱ خرداد ماه ۹۸ ۳۲  ثبت نام
ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR ۶،۷،۱۳ تیر ماه ۹۸ ۲۴  ثبت نام
برنامه ریزی تولید ۱۳،۱۴،۲۰،۲۱ تیر ماه ۹۸ ۳۲  ثبت نام
تهیه گزارشات حرفه ای در MICROSOFT EXCEL & POWER BI ۱۴،۲۰،۲۱ تیر ماه ۹۸ ۲۴  ثبت نام
تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA ۲۷،۲۸ تیر ماه ۹۸ ۱۶  ثبت نام
تربیت سرپرست کنترل کیفیت QC MAN ۲۸ تیر و ۳،۴ مرداد ۹۸ ۲۴  ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA ۳،۴،۱۰ مرداد ماه ۹۸ ۲۴  ثبت نام
تربیت مدیر تضمین کیفیت QAMASTER آغاز از ۱۱ مرداد به مدت ۳ ماه ۱۲۰  ثبت نام
نرم افزار PYTHON ۱۰،۱۱،۱۷،۱۸ مرداد ماه ۹۸ ۱۶  ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP ۲۴،۲۵،۳۱ مرداد ماه ۹۸ ۲۴  ثبت نام
برنامه ریزی تولید ۳۱ مرداد و ۱،۷،۸ شهریور ماه ۹۸ ۳۲  ثبت نام
RAPID MINER ۱۴،۱۵،۲۲ شهریور ۲۴  ثبت نام
آموزش نرم افزار MATLAB ۲۸،۲۹ شهریور ماه ۹۸ ۱۶  ثبت نام

برنامه ریزی تولید

۴،۵،۱۱،۱۲ مهر ماه ۹۸ ۳۲ ثبت نام

تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

در صنعت خودرو سازیIATF16949:2016

۱۸،۱۹،۲۵،۲۶ مهر ماه ۹۸ ۳۲  ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP ۲۵،۲۶ مهر و ۲ آبان ۹۸ ۲۴  ثبت نام
 تربیت مدیر کنترل کیفیت QC MASTER آغاز از ۹ آبان به مدت ۳ ماه ۱۲۰  ثبت نام
آموزش نرم افزار R ۹،۱۰،۱۶،۱۷ آبان ۹۸  ۳۲  ثبت نام
طرح ریزی پیشاپیش کیفیت APQP ۳۰ آبان و ۱ آذر ماه ۹۸ ۱۶  ثبت نام

تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 

در صنایع تجهیزات پزشکی ISO13485:2016

۷،۸،۱۴،۱۵ آذر ۹۸ ۳۲  ثبت نام
دوره جامع مدیریت فرآیند های کسب و کار BPM+BPMN+BPMS ۱۴،۱۵،۲۱ آذر ماه ۹۸ ۲۴  ثبت نام
برنامه ریزی تولید  ۵،۶،۱۲،۱۳ دی ماه ۹۸ ۳۲  ثبت نام
تهیه طرح های توجیهی با نرم افزار COMFAR ۶،۱۲،۱۳ دی ماه ۹۸ ۲۴  ثبت نام

تشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

آزمایشگاه ها ISO17025:2018

۱۹،۲۰،۲۶ دی ماه ۹۸ ۲۴  ثبت نام
تهیه داشبورد های مدیریتی در اکسل ۲۰،۲۶،۲۷ دی ماه ۹۸ ۲۴  ثبت نام
تربیت سرپرست کنترل کیفیت QC MAN  ۲۷ دی و ۳،۴ بهمن ماه ۹۸ ۲۴  ثبت نام
مدیریت ریسک ۱۰،۱۱ بهمن ماه ۹۸ ۱۶  ثبت نام
تربیت مدیر تضمین کیفیت QA MASTER آغاز از ۱۷ بهمن ۹۸ به مدت ۳.۵ ماه ۱۲۰  ثبت نام
       

وبینار امپراطوری کیفیت

امپراطوری کیفیت

آموزش ISO9001

* ویدئو قابل دانلود
* همراه مدارک نمونه
* امکان اخذ گواهینامه معتبر بین المللی

آموزش مجازی ISO9001:2015

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

رادیو مدیریت مدیرفا

رادیو مدیرفا

سبد خرید

وبینار امپراطوری کیفیت

امپراطوری کیفیت

آموزش ISO9001:2015 به صورت مجازی

آموزش ISO9001

* ویدئو قابل دانلود
* همراه مدارک نمونه
* امکان اخذ گواهینامه معتبر بین المللی

خرید دوره

سمینار رایگان بازار کار مهندسی صنایع

بازار کار مهندسی صنایع

چهارشنبه 26 اردیبهشت از ساعت 9 صبح الی 13 با بازار کار مهندسی صنایع آشنا شوید

ثبت نام رایگان

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان

تماس با خانه مهندسی صنایع