آموزش ISO9001

* ویدئو قابل دانلود
* همراه مدارک نمونه
* امکان اخذ گواهینامه معتبر بین المللی

آموزش مجازی ISO9001:2015

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

سبد خرید

دوره جامع تربیت مدیر تضمین کیفیت

دوره آموزش تربیت مدیر تضمین کیفیت

مدیر تضمین کیفیت باید یکی از 3 مدیر تاثیر گذار و با اختیار سازمانی باشد که در آن کار میکند.

جزئیات این دوره

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان

تقویم اموزشی نیمه دوم سال خانه مهندسی صنایع

/تقویم اموزشی نیمه دوم سال خانه مهندسی صنایع
تقویم اموزشی نیمه دوم سال خانه مهندسی صنایع 2017-12-03T10:45:10+00:00
نام دوره زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) ثبت نام
دوره جامع تربیت مدیر تضمین کیفیت QA MASTER اغاز دوره از ۳ اذر ماه به مدت ۲ ماه ۱۲۰ ثبت نام
دوره تشریح الزامات استاندارد ISO9001:2015

با رویکرد تغییرات نسبت به ورژن 2008

۲۷ مهر ماه  ۸  ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP ۲۸ مهر و ۴،۵ ابان ماه ۲۴  ثبت نام
برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ۱۱،۱۲،۱۹ ابان ماه ۲۴  ثبت نام
تربیت مدیر کنترل کیفیت QC MAN  ۲۴،۲۵،۲۶ ابان  ۲۴  ثبت نام
تربیت کارشناس HSE ۱،۲،۳ اذر ماه  ۲۴ ثبت نام
مدیریت فرایند های کسب و کار BPM + 

بهینه کاوی فرایند ها

۸،۹،۱۰ اذر ماه ۲۴  ثبت نام
اشنایی با  BPMS

و نرم افزار PROCESS MAKER

 ۲۳،۲۴ اذر ماه  ۲۴  ثبت نام
 کنترل موجودی و زنجیره تامین ۳۰ اذر و ۱ دی ۱۶  ثبت نام
 اشنایی با نرم افزار SPSS ۷،۸ دی ماه ۱۶  ثبت نام
 مدیریت استراتژیک  ۱۴،۱۵ دی ماه ۱۶  ثبت نام
مدل تعالی سازمانی EFQM ۲۱،۲۲،۲۸ دی ماه  ۲۴  ثبت نام
 تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس ISO10017 ۲۹ دی ماه  ۸  ثبت نام
 دوره جامع برنامه ریزی تولید

PLANNING MASTER

 اغاز دوره از ۵ بهمن به مدت ۲ ماه ۱۲۰  ثبت نام
کارگاه تخصصی شش سیگما ۵،۶ بهمن ماه ۱۶  ثبت نام
حل مدل های برنامه ریزی تولید و موجودی با استفاده از نرم افزار

LINGO & GAMS

۱۲،۱۳ بهمن ماه ۱۶  ثبت نام
حل الگوریتم های فرا ابتکاری با استفاده از نرم افزار

MATLAB

۱۹،۲۰ بهمن  ۱۶  ثبت نام
تشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد

ISO9001:2015

۲۶،۲۷ بهمن ۳ اسفند  ۲۴  ثبت نام
مدیریت فرایند های کسب و کار BPM +

بهینه کاوی

۴،۱۰،۱۱ اسفند  ۲۴  ثبت نام
 برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ۱۷،۱۸،۲۴ اسفند ۲۴  ثبت نام