تقویم آموزشی پیش رو خانه مهندسی صنایع

/تقویم آموزشی پیش رو خانه مهندسی صنایع
تقویم آموزشی پیش رو خانه مهندسی صنایع2019-12-02T15:22:05+03:30

تقویم آموزشی خانه مهندسی صنایع

همراهان گرامی خانه مهندسی صنایع میتوانید دوره های آموزشی خانه مهندسی صنایع و تقویم اجرای دوره های آموزشی را در جدول ذیل مشاهده بفرمایید. ثبت نام اینترنتی هر کدام از دوره های آموزشی خانه مهندسی صنایع به سادگی از لینک مشخص شده هر دوره آموزشی ممکن می باشد. همچنین میتوانید جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های خانه مهندسی صنایع تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱۶۶۴۸۳۷۲۱ – ۰۲۱۶۶۴۸۳۹۱۲

 

نام دور زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) ثبت نام

تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی

سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

۱۴،۱۵،۲۱،۲۲ آذر 

۳۲  ثبت نام
برنامه ریزی تولید ۱۴،۱۵،۲۱،۲۲ آذر  ۳۲  ثبت نام
سمینار معرفی بازار کار مهندسی صنایع ۲۵ آذر ۴  ثبت نام
وبینار نحوه کسب درآمد از مهندسی صنایع ۲۶ آذر ۲ ثبت نام

تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی

سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ISO13485:2016

۲۸،۲۹ آذر و ۵،۶ دی ۳۲  ثبت نام
مدیریت ریسک ۲۸،۲۹ آذر ماه ۱۶ ثبت نام
کنترل موجودی و زنجیره تامین ۵،۶ دی ماه  ۱۶ ثبت نام
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM ۱۲،۱۳ دی ماه ۱۶ ثبت نام
برنامه نویسی به زبان PYTHON در علم داده ۱۲،۱۳،۱۹ دی ماه ۲۴ ثبت نام

تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی

سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو IATF16949:2016

۱۹،۲۰،۲۶،۲۷ دی ماه ۳۲ ثبت نام
کاربرد اکسل در کنترل پروژه ۲۰،۲۶،۲۷ دی ماه ۲۴ ثبت نام

تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی

سیستم مدیریت کیفیت صنایع غذایی ISO22000:2018

۳،۴،۱۰،۱۱ بهمن ۳۲ ثبت نام
دوره جامع مدیریت فرآیند های کسب و کار BPM ۳،۴،۱۰ بهمن ۲۴ ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP ۱۱،۱۷،۱۸ بهمن  ۲۴ ثبت نام
تربیت سرپرست کنترل کیفیت QC MAN ۱۷،۱۸،۲۴ بهمن ۲۴ ثبت نام
سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE ۲۴،۲۵ بهمن ۱۶ ثبت نام
تربیت مدیر تضمین کیفیت QA MASTER 7 آغاز از ۲۵ بهمن ۱۲۰ ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA ۲،۸،۹ اسفند  ۲۴ ثبت نام
روی کرد ها،‌مفاهیم و کاربرد های شش سیگما SIX SIGMA ۸،۹ اسفند ۱۶ ثبت نام
برنامه ریزی تولید ۱۵،۱۶،۲۲،۲۳ اسفند  ۳۲ ثبت نام
       
       

 

 

 

 

تخفیف ویژه و تکرار نشدنی خانه مهندسی صنایع

تخفیف ویژه خانه صنایع

سمینار علم داده

سمینار علم داده

نوشته‌های تازه

دانلود کتاب ناجی نیسان

تخفیف ویژه خانه صنایع

تخفیف ویژه خانه صنایع

وبینار امپراطوری کیفیت

آموزش کیفیت

دانلود رایگان کتاب صوتی ناجی نیسان