تقویم آموزشی خانه مهندسی صنایع

همراهان گرامی خانه مهندسی صنایع میتوانید دوره های آموزشی خانه مهندسی صنایع و تقویم اجرای دوره های آموزشی را در جدول ذیل مشاهده بفرمایید. ثبت نام اینترنتی هر کدام از دوره های آموزشی خانه مهندسی صنایع به سادگی از لینک مشخص شده هر دوره آموزشی ممکن می باشد. همچنین میتوانید جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های خانه مهندسی صنایع تماس حاصل فرمایید.

02188764867

 

نام دوره زمان برگزاری مدت دوره (ساعت) ثبت نام
مدیریت فرآیند های کسب و کار BPM ۱۷،۲۳،۲۴ مرداد ۲۴ ثبت نام
سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE ۲۳،۲۴ مرداد ۱۶ ثبت نام 
تهیه داشبورد های مدیریتی در اکسل ۳۰،۳۱ مرداد ۱۶ ثبت نام 
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA ۳۰،۳۱ مرداد ۶،۷ شهریور ۳۲ ثبت نام 
اصول و فنون مذاکره  ۶ شهریور ۸ ثبت نام 
برنامه ریزی تولید ۱۳،۱۴،۲۰،۲۱ شهریور ۳۲ ثبت نام
رویکرد ها، مفاهیم و کاربرد های شش سیگما 13،20 شهریور ۱۶ ثبت نام
تربیت سرپرست کنترل کیفیت QC MAN 26،27،28  شهریور ۱۶ ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP ۲۷،۲۸ شهریور و ۴ مهر ۲۴ ثبت نام
مدیریت ریسک ۱۰،۱۱ مهر ۱۶ ثبت نام
نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM ۱۰،۱۱ مهر ۱۶ ثبت نام
برنامه ریزی تولید ۸،۹،۱۵،۱۶ آبان ۳۲ ثبت نام

برنامه ریزی تولید

7،8،14،15 اسفند ۳۲ ثبت نام
مدیریت استراتژیک 15،16 آبان ۱۶ ثبت نام
سیستم مدیریت سلامت،‌ ایمنی و محیط زیست HSE ۲۲،۲۳ آبان ۱۶ ثبت نام

کنترل موجودی و زنجیره تامین 

27،28 آذر ۱۶ ثبت نام

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM

27،28 آذر ۱۶ ثبت نام

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA

4،5 دی ۱۶ ثبت نام

برنامه ریزی تولید 

11،12،18،19 دی  ۳۲ ثبت نام

سیستم ایمنی مواد غذایی  ISO22000 

25،26 دی 2،3 بهمن   ۳۲ ثبت نام

مدیریت فرآیند های کسب و کار BPM

3،9،10 بهمن ۲۴ ثبت نام

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM

9،10 بهمن ۱۶ ثبت نام

رویکرد ها، مفاهیم و کاربرد های شش سیگما

9،10 بهمن  ۱۶ ثبت نام

تربیت سرپرست کنترل کیفیت QC MAN

16،17،23 بهمن   ۲۴ ثبت نام

مدیریت ریسک

16،17 بهمن  ۱۶ ثبت نام

کنترل موجودی و زنجیره تامین 

23،24 بهمن ۱۶ ثبت نام

تربیت مدیر تضمین کیفیت QA MASTER9

آغاز 24 بهمن ۱۲۰ ثبت نام

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

30 بهمن 1،8 اسفند ۲۴ ثبت نام

برنامه ریزی تولید

7،8،14،15 اسفند ۳۲ ثبت نام