سیستم مدیریت امنیت, ایمنی , بهداشت و محیط زیست HSE-MS

مقدمه

سیستم مدیریت HSE-MS بخشي از نظام مديريت کل در سازمان ها مي باشد و براي گسترش اعمال، دستيابي، بررسي و حفظ خط مشي ايمني، بهداشت و محيط زيست می کوشد تا در زمینه اصول مديريت ريسک هاي ايمني ، بهداشت و محيط زيست مربوط به فعاليت هاي شرکت مفید باشد.

هدف از پیاده سازی سيستم مديريت HSE ایجاد شیوه ای است به منظور ایجاد اطمينان از اينکه خطرهای بالقوه و بالفعلی که در زمينه ايمني، بهداشت و محيط زيست وجود دارد به صورت دقیق مشخص شود و می توان آنها را حذف و يا کنترل نمود.

محتوای دوره :

 • آشنایی با الزامات و مفاهیم استاندارد HSE-MS
 • دسته‏ بندی عوامل زیان ‏آور محیط کار و مصادیق آن در پروژه‏ های عمرانی
 • علل بروز حوادث و بررسی نمونه ‏هایی از حوادث پروژه های عمرانی
 • آلودگی‏های زیست محیطی (علل و اثرات)
 • اهمیت و ضرورت HSE  در پروژه‏ های عمرانی و محیط‏ های پیمانکاری
 • مکانیزم مدیریت HSE پیمانکاران
 • نحوه تدوین HSE-PLAN در پروژه ‏های عمرانی
 • مستند سازی و ممیزی سیستم مدیریت HSE-MS
 • طرح مدیریت اضطراری EMP و مدیریت بحران و ارزیابی ریسک
 • مدیریت HSE پیمانکاران و تدوین HSE-Plan
 • تجهیزات حفاظت فردی- ایمنی ماشین آلات ,جرثقیلها و بالابرها – ایمنی جوشکاری –  ایمنی مواد شیمیایی- ایمنی برق- رانندگی تدافعی و ….
 • کمکهای اولیه – امداد و نجات – ایمنی حریق- ۵S
 • آلودگی های زیست محیطی ( علل, اثرات, پیشگیری و کنترل) –  مدیرت پسماند

مزایای دوره :

 • تسلط کامل برنحوه پیاده سازی استاندارد HSE-MS
 • توانایی انجام ممیزی داخلی در سازمانهای مرتبط
})