درباره مهندسی صنایع

مهندسی صنایع در ابتدای قرن ۱۹ با شروع انقلاب صنعتی بوجود آمد.اختراعات جدید در صنعت نساجی و ماشین بخار در قرن ۱۹ باعث شد که نیروی انسانی در جایگاه صنایع کوچک دستی قرار گیرد و صنعت خودرا نیازمند مدیریت و تفکر مدیریتی احساس کند
انجمن مهندسی صنایع از سال ۱۹۳۴ فعالیت خود را آغاز و از همان زمان مدیران علمی و مشاوران مدیریت خود را مهندس صنایع قلمداد کردند.به تدریج بعد از آن دروس ، مدرک ، برنامه و همچنین دانشگده های مهندسی صنایع ایجاد و توسعه یافتند.
انجمن مهندسی صنایع امریکا ، رشته مهندسی صنایع را به صورت ذیل بیان نموده است.
مهندسی صنایع یکی از شاخه های مهندسی است که پایه و اساس آن علوم ریاضی ، طبیعی ، اجتماعی و روش های تجزیه و تحلیل مهندسی می باشد.این رشته با پیاده سازی ، بهبود ، یکپارچه سازی و کاربرد اصول و تکنیک های سیستم هایی شامل انسان ، مواد ، اطلاعات ، تجهیزات و انرژی مرتبط می باشد.
مهندسی صنایع از پیوند رشته های علوم ، مدیریت ، اقتصاد ، آمار و مهندسی بوجود آمده است و مسبب افزایش بهره وری در مدیریت منابع انسانی ، روش ها و تکنولوژی می باشد.مهندسی صنایع با در نظر گرفتن تفکر سیستماتیک و فراگیر میان نهاد مدیریت سازمان و تخصص های مختلف ارتباط برقرار می نماید و امور مربوط اعم از سازمان دهی ، برنامه ریزی ، هدایت ، نظارت بر امور را به طور دقیق تری پیگیری می نماید.در واقع مهندسین صنایع با گردآوری مواد ، اطلاعات ، تجهیزات و افراد یک عملیات مفید و موثر را به انجام می رسانند.

از این رو مهندسی صنایع را مدیریت همه مهندسی ها می نامند و مهارت های آموزش داده شده به مهندس صنایع در رشته مهندسی صنایع این توانایی را به  وی می دهد تا بتواند در فعالیت خود و یا محل کار خود نظارت و کنترل و برنامه ریزی سایر واحد ها را به عهده بگیرد و با استفاده از آموخته های خود به نحو احسنت به انجام برساند.

این رشته مهندسی به دلیل در بر داشتن دروس مختلف از رشته های دیگر مانند مدیریت،حسابداری،عمران،مکانیک و … همچنین دروس تخصصی مانند تحقیق در عملیات،کنترل پروژه

})