برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی

مقدمه

برنامه ریزی تولید فرآیند شناسایی و جمع آوری الزامات بازار است که مجموعه خصوصیات محصول را شفاف می‌کند. برنامه ریزی تولید پایه تصمیم گیری نسبت به قیمت توزیع و فروش محصولات است و از مرحله ایده در مورد محصول آغاز به کار میکند تا به هنگامی که تولید آن صورت گرفته و به بازار عرضه شود.

محتوای دوره :

اهداف برنامه ریزی تولید ، کنترل تولید ، کنترل موجودی

پیش نیازهای برنامه ریزی تولید : (زمانسنجی ومطالعه کار – بالانس خط)

پیش نیازهای کنترل موجودی : (روش های پیش بینی BOM –)

برنامه‌ریزی تولید جامع

برنامه‌ریزی مواد و موجودي

برنامه‌ریزی ظرفیت و بالانس خطوط عملياتي

آشنایی با روش های کنترل موجودی

آشنایی با روش های برنامه ریزی سیستم های تولید

آشنایی کامل با روش های MRP و ERP

مزایای دوره :         

آشنايي کامل باروش هاي برنامه ريزي سيستمهاي توليدي و روش های کنترل موجودی

})