آموزش نرم افزار

نرم افزار MSP یا microsoft project یکی از مهمترین و قدرتمندترین نرم افزارهای دنیا در زمینه مدیریت و برنامه ریزی و کنترل پروژه میباشد.


نرم افزار لینگو یکی از پرکاربرد ترین و شناخته شده ترین نرم افزارها در حوزه تحقیق در عملیات است .مباحث تحقیق در عملیات و بهینه سازی مدلها به عنوان یکی از مباحث پرکاربرد و مهم رشته ی مهندسی صنایع و مدیریت می باشد


})