آموزش سازمانی

آموزش سازمانی
آموزش به حق حلقه گم شده سازمان های امروز صنعت کشور ماست تا جایی که میانگین دوره های آموزشی برگزار شده در سازمان های ایرانی در یک سال از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کند حال آنکه راحت ترین و مفید ترین و موثر ترین راه در افزایش راندمان یک سازمان همانا آموزش نیروی انسانی می باشد.
آموزش در سازمان می تواند حفره های خالی عملکردی،فرهنگی و …. را پرنماید و این بهبود تا سالیان سال فایده خود را به سازمان و مدیران ارشد و صاحبان سرمایه می رساند.

آکادمی آموزشی خانه صنایع با همکاری شرکت مهندسین مشاور نور اقدام به برگزاری آموزش های تخصصی و فوق تخصصی در صنعت به صورت PUBLIC و یا IN HOUSE می نماید.
شما میتوانید برای آشنایی با دوره های آموزشی مرتبط لیست دوره های آموزشی و نیز تقویم دوره های آموزشی گروه نور را مشاهده فرمایید.
طرح آموزش سازمانی خدمتی نوین از گروه مهندسین مشاور نور می باشد که می توانید با استفاده از آن کلیه امور آموزش سالیانه پرسنل خود را با خیال راحت به خانه صنایع سپرده و از بهبود عملکرد پرسنل خود لذت ببرید.

طرح آموزش سازمانی

این طرح با هدف بالابردن سرعت و کیفیت انجام امور محوله به پرسنل در ۵ فاز انجام می گردد.
فاز اول:فاز شناخت
در این فاز مطالعه سازمان،سطح آموزش پرسنل ،شروح وظایف ،شرایط احراز و چارت سازمانی انجام می گردد.
فاز دوم:فاز برنامه آموزشی
در این مرحله نیازهای شناسایی شده بر اساس متد های بین المللی آموزش برنامه ریزی می گردد.

فاز سوم:اجرای آموزش
در این مرحله آموزش های برنامه ریزی شده بر اساس اولویت و متدهایی مانند ISO10015 و IWA برگزار می گردد.
تذکر:تمامی مراحل اجرای آموزش های سازمانی مانند تبیین محتوا،گزینش استاد،جزوه،آزمون و …. بر عهده گروه مهندسین مشاور نور می باشد .
فاز چهارم:ارزشیابی و اثربخشی
در این مرحله میزان تاثیر دوره آموزشی و نیز میزان بهره مندی پرسنل بر اساس متد های به روز اندازه گیری می شود.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه طرح آموزش سازمانی خانه صنایع با شماره تلفن های ۷۷۲۹۸۶۱۴-۷۷۹۲۹۸۶۸۲-۰۲۱ داخلی ۱۱۵ تماس حاصل فرمایند.آموزش سازمانی

آموزش به حق حلقه گم شده سازمان های امروز صنعت کشور ماست تا جایی که میانگین دوره های آموزشی برگزار شده در سازمان های ایرانی در یک سال از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کند حال آنکه راحت ترین و مفید ترین و موثر ترین راه در افزایش راندمان یک سازمان همانا آموزش نیروی انسانی می باشد.

آموزش در سازمان می تواند حفره های خالی عملکردی،فرهنگی و …. را پرنماید و این بهبود تا سالیان سال فایده خود را به سازمان و مدیران ارشد و صاحبان سرمایه می رساند.

آکادمی آموزشی خانه صنایع با همکاری شرکت مهندسین مشاور نور اقدام به برگزاری آموزش های تخصصی و فوق تخصصی در صنعت به صورت PUBLIC و یا IN HOUSE می نماید.
شما میتوانید برای آشنایی با دوره های آموزشی مرتبط لیست دوره های آموزشی و نیز تقویم دوره های آموزشی گروه نور را مشاهده فرمایید.
طرح آموزش سازمانی خدمتی نوین از گروه مهندسین مشاور نور می باشد که می توانید با استفاده از آن کلیه امور آموزش سالیانه پرسنل خود را با خیال راحت به خانه صنایع سپرده و از بهبود عملکرد پرسنل خود لذت ببرید.

طرح آموزش سازمانی

این طرح با هدف بالابردن سرعت و کیفیت انجام امور محوله به پرسنل در ۵ فاز انجام می گردد.
فاز اول:فاز شناخت
در این فاز مطالعه سازمان،سطح آموزش پرسنل ،شروح وظایف ،شرایط احراز و چارت سازمانی انجام می گردد.
فاز دوم:فاز برنامه آموزشی
در این مرحله نیازهای شناسایی شده بر اساس متد های بین المللی آموزش برنامه ریزی می گردد.
فاز سوم:اجرای آموزش
در این مرحله آموزش های برنامه ریزی شده بر اساس اولویت و متدهایی مانند ISO10015 و IWA برگزار می گردد.
تذکر:تمامی مراحل اجرای آموزش های سازمانی مانند تبیین محتوا،گزینش استاد،جزوه،آزمون و …. بر عهده گروه مهندسین مشاور نور می باشد .
فاز چهارم:ارزشیابی و اثربخشی

در این مرحله میزان تاثیر دوره آموزشی و نیز میزان بهره مندی پرسنل بر اساس متد های به روز اندازه گیری می شود.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه طرح آموزش سازمانی خانه صنایع با شماره تلفن های ۷۷۲۹۸۶۱۴-۷۷۹۲۹۸۶۸۲-۰۲۱ داخلی ۱۱۵ تماس حاصل فرمایند.

})